Proporcionální technologie


 

Inteligentní proměny vzduchu


Jednou z hlavních charakteristik současného trhu je rostoucí požadavek po stále výkonnějších, tedy přesnějších, flexibilnějších, vybavených řízením pohybu, komponentech a systémech pro automatizaci.
Servopneumatické systémy představují správnou odpověď na tyto požadavky díky integraci elektronických řídicích systémů.

Pneumatika se v automatizaci skutečně stala nedílnou součástí mechatroniky. Do této oblasti patří systémy schopné nabídnout výhodné výkony díky synergii mezi mechanickými elektronickými technologiemi.
Proporcionální technologie Camozzi umožňuje řídit tlak a průtok vzduchu velmi rychlým a přesným způsobem, tím se zkrátí doba výrobního cyklu strojů a optimalizuje se použití stlačeného vzduchu. To pak v důsledku přispívá i ke snížení spotřeby energie.
 
Zásadní výhoda spočívá v integraci elektronického a snímačového řízení přímo do součástek, které umožňují inovativní a konkurenčnější použití pneumatických aplikací. Díky nedávnému pokroku ve vývoji  proporcionální technologie bude „inteligentní“ pneumatika zastávat stále významnější roli v rámci průmyslové automatizace.
Společnost Camozzi je schopná  pracovat s hlavními technologiemi, které jsou v současné době k dispozici pro proporcionální řízení vzduchu:

Technologie PWM – Proporcionální řízení tlakových rázů 

Šoupátkové ventily – Přímo řízené elektroventily pro kontrolu průtoku

Ventily s lineárním pohybem  – Proporcionální přímo elektromagneticky ovládané ventily kov na kov