Miniaturizace


 

Mechatronika vpřed

Využití  inteligentních pneumatických řešení na poli průmyslové automatizace, která integrují snímače i diagnostiku, umožňuje realizovat individuální řešení. Tato řešení díky kontrole a řízení parametrů jakými jsou tlak a průtok vedou k redukci času cyklu strojů a k úspoře energie.
To jsou pro současné automatické komponenty důležité charakteristiky, právě z hlediska povahy globální poptávky po technologicky stále pokrokovějších systémech vytvořených na míru, systémech, které musí kromě dalšího kombinovat malé rozměry s funkčností.
Trend, kterým se tyto trhy vyznačují, vede k realizaci miniaturizovaných mechatronických komponent, do nichž jsou zabudovány různé funkce, posléze zapracované do mimořádně kompaktních systémů na přání zákazníka.
Miniaturizace je široce rozšířená ve vývoji řídicích prvků pro elektroventily, jejichž objem se stále den ode dne zmenšuje. Právě v souladu s touto tendencí zaměřuje Camozzi své úsilí na rozvoj úspěšných komponent.
 
Neustálý výzkum je srdcem této činnosti, při kterých pouze propojení analytických schopností s pokusy může vést ke zjištění a definování co možná nejlepšího řešení.
 
„Pro nás znamená kreativita zkoumání nových myšlenek Nejlepším řešením je to, které nám zbude po vyřazení všech možných alternativ. Neustále rozvíjíme naše znalosti, které sdílíme s našimi zákazníky, abychom si byli jisti, že budou moci plně využít všech výhod, jež moderní technologie mohou nabídnout.”

Více na:


Mikroelektroventily řada K8
Mikroregulátory tlaku řada K8P