Fluid Control


 

Nad rámec vzduchu

Řízení a regulace médií, jak kapalných, tak plynných, vyžaduje stále složitější a technicky pokrokové součástky schopné reagovat na požadavky trhu stále náročnějšími aplikacemi. Zároveň je stále více neustále se rozvíjejících odvětví, která vyžadují součástky, jako jsou například elektroventily. 

Použití elektroventilů je často dáno faktory jako je bezpečnost, ochrana životního prostředí, životnost zřízení, která pracují ve složitých odvětvích, kde se používají toxické či agresivní kapaliny, nebo která vyžadují mimořádně vysoké provozní rychlosti.
Fluidní dynamika je oblast mechaniky, která se zabývá zákonitostmi chování kapalin a plynů. Elektroventily jsou komponenty které zachycují, ovládají a regulují automaticky tok kapalin uvnitř okruhu nebo systému.
Elektroventily mohou přenášet sílu, ale jsou využívány hlavně k tomu, aby umožnily ovládání nebo pilotáž dalších ventilů nebo samostatných okruhů.  
Řešení použitá v tomto prostředí spočívají ve stále pokrokovějších součástkách, do kterých se integrují elektronické a mechanické technologie. Výzkum a vývoj nových fluidních dynamických komponent se zaměřuje na miniaturizaci, která umožňuje zmenšit jejich vnější objem při zachování stejných výkonů, což například v případě elektroventilů znamená zajistit stejný průtok.
Kromě miniaturizace existuje řada dalších významných technologií, které se dnes používají v komponentech nové generace systémů řízení kapalin a plynů:

-Proporcionální řídicí systémy
-Řídicí systémy s modulací PWM a PCM
-Systémy se separační membránou na řízení agresivních kapalin
-Systémy vybavené zařízeními pro vlastní kontrolu
-Systémy se zámky 
-Systémy s integrovanými snímači polohy, tlaku a průtoku

Výrobci lékařských zařízení musí projektovat, konstruovat a distribuovat své výrobky v Evropě  s ohledem na bezpečnostní omezení stanovená směrnicí 93/42/EHS a dalšími směrnicemi. Výrobky vyhovující náležitostem směrnice nesou označení CE.

Camozzi nevyrábí lékařské výrobky, ale spolupracuje se svými zákazníky při jejich výrobě tím, že jim poskytuje co nejlepší možnou pomoc v podobě znalostí a zkušeností.
To také znamená, že je možné přesně prokázat, jaký je náš příspěvek. 
Certifikát o shodě se Směrnicí o zdravotnických prostředcích ve stupni „intermediate manufacture", zprostředkující výrobce, prokazuje právě to, že jako dodavatel dílčích částí konečného výrobku odpovídá společnost Camozzi úrovním odbornosti a kvality požadovaným směrnicí platnou pro lékařské přístroje.
Certifikát jsme obdrželi po absolvování posouzení provedeného notifikovaným orgánem DNV v souladu se Směrnicí o zdravotnických prostředcích a mezinárodním právním předpisem UNI EN ISO 13485 notifikovaným orgánem DNV..

 

C_FLUID CONTROL CATALOGUE 2014/2015

Zvolte jazyk online katalogu: