Technologie


 

Význam technologie Camozzi

Projektování, optimalizace a výroba integrovaných řešení, kde nápady musí být převedeny do funkčních specifikací.

 

Technologie znamená odbornost

Abychom byli schopni poskytovat trhu skvělou službu, potřebujeme mít nezbytné specifické znalosti v mechatronických technologiích, což představuje kombinaci znalostí z projektování a zpracování mechanických součástí, projektování a realizace elektronických součástek i odbornost při výběru a zpracování polymerových materiálů a navíc i dovednosti při celkovém zpracování. 
K dosažení úspěchu je nutné, aby vysoce kvalifikovaní technici, specializovaní pro jednotlivé technologie, byli schopni pomocí tak zvaného „laterálního myšlení” vzájemně spolupracovat na vývoji řešení kombinující tyto technologie funkčním způsobem.

 

Technologie znamená řešení pro různá odvětví

Plán s názvem „Roadmap“ technologií Camozzi představuje vizi blízké budoucnosti z pohledu technologických zkušeností, který se musí rozvíjet tak, aby výsledkem byly výrobky, jejichž vlastnosti odpovídají potřebám zákazníků.
Největší výzvou našeho technologického plánu spočívá v úspěšném pochopení toho, jak se budou v čase vyvíjet požadavky trhu a tím i technická odbornost nezbytná pro jejich uspokojení tak, aby bylo možné již dnes pracovat podle strategií založených na jasné vizi do budoucna.

 

Technologie znamená přidat hodnotu k inovaci

V globální ekonomice musí firmy zvyšovat svoji schopnost vyvíjet technologie a inovace, což jsou nezbytné náležitosti při neutuchajícím vytváření „přidané hodnoty” ve prospěch zákazníků.
Pro výrobce součástek pro průmyslovou automatizaci to znamená, že bude muset v následujících letech čelit neustálému nárůstu poptávky a požadavků ze strany zákazníků na mechatronická, elektronická a hydraulická řešení. 
Právě z těchto důvodů předvídá strategie divize Camozzi Automazione programy pro trvalý rozvoj odborností, které by měly vést k vytváření nových příležitostí.