Zpracování dřeva


Zpracování dřeva

Dřevo jako materiál pro život

Trh

Vzhledem ke skutečnosti, že dřevo je pro život člověka stále zásadním materiálem, zastává dnes velmi důležitou úlohu v řetězci, který sahá od nábytku po stavebnictví, od polotovarů k zařizovacím prvkům. 

Díky svým vlastnostem je to jeden ze stavebních materiálů, jež je na naší planetě nejvíce rozšířen.

V naší zemi je považován za jednu z hnacích sil značky „made in Italy”, očividný příklad italské inovace exportovaný do celého světa.

Trh tento materiál přejímá v různých podobách, a to vzhledem k jeho mnohostrannému použití a širokému spektru provedení. 

Světově uznávané zásady eko-udržitelnosti a eko-kompatibility podpořily současné významné rozšíření dřevovláknitých desek zpracovaných pomocí recyklace, známých také pod jménem dřevotříska.

Vzhledem k rozvoji společnosti a rostoucím novým potřebám, i zařízení a tudíž i stroje na zpracování dřeva zaznamenávají silnou expanzi po celém světě.

Můžeme poukázat v každém případě na rozvinutější země, jakými jsou Čína, Indie, Brazílie a velká část Evropy.

 

Faktory

Vzhledem ke značnému zastoupení automatizace v tomto odvětví se podle posledních tendencí pozornost soustřeďuje zejména na optimalizaci nákladů a časů, kromě toho se klade důraz na omezení nenaprogramovaných zastávek stroje. 

Vzhledem ke konkurenci panující v tomto odvětví se musíme často potýkat s řešeními pro nepřetržité pracovní cykly, kde se spolehlivost stává naprosto nezbytnou podmínkou.

Aby mohli konstruktéři strojů takových cílů dosáhnout, museli často sáhnout po rozporuplných volbách. Jedná se například o některé případy systémů komunikace se sériovým modulem vestavěné do ventilových ostrovů, aby bylo možné dosáhnout optimalizace řízení a tím i zkrácení nákladů a časů na instalaci kabeláže. 

V jiných případech bylo upřednostněno použití jednotlivých ovládacích ventilů, což podpořilo optimalizaci nákladů vzhledem ke značnému rozsahu jejich použití na strojích.

 

Řešení

Stroje na zpracování dřeva jsou výrobky, které podléhají neustálému vývoji a jejich funkce mají stále vyšší technologický obsah. 

Rychlost se stala základní charakteristikou těchto strojů, získat maximum v co nejkratším čase, seskupit více typů zpracování do jediného stroje nebo přímo do jediné funkce, stačí pomyslet na to, co dnes mohou dělat „sestavy hlav”. 

Camozzi může dnes nabídnout, zcela v souladu se svým tradičním zastoupením v tomto odvětví a  vzhledem k úzké spolupráci s leadery na trhu, širokou řadu flexibilních řešení, která se soustřeďují na takové cíle, jakými jsou optimalizace celého systému, racionalizace kabeláže a redukce velikosti. Takto stanovených cílů lze dosáhnout prostřednictvím realizace předem sestavených panelů, což je řešení, které stále častěji představuje „trumfovou kartu“ při stavbě stroje.