Textilní stroje


Textilní stroje

Trh

Průmyslové odvětví výroby textilních strojů vyžaduje značené investice, široké know-how, dlouhou zkušenost v textilním oboru, mechanice i elektronice: v důsledku toho není zemí, které se zabývají touto výrobou na vysoké technologické úrovni příliš mnoho.


Itálie je dnes ve světovém měřítku třetím nejvýznamnějším výrobcem textilních strojů a technologická úroveň její výroby je považována samotnými jejími konkurenty za nejvyšší standard.

 

Faktory

Cílem projektu udržitelných technologií „Sustainable Technologies", propagovaného italskou asociací výrobců textilní strojů ACIMIT je rozvíjet některé tematické oblasti, které jsou obecně považovány pro průmysl za klíčové, z hlediska ekologicky udržitelného rozvoje. Tento projekt skutečně podporuje řešení témat souvisejících s inteligentní správou energie, chemickými výrobky a vodními zdroji v případě textilních strojů. 


Výzkum se v textilním oboru nikdy nezastavuje. Poslední dosaženou hranicí jsou nanotechnologie využívající mikročástice nanostrukturovaného stříbra. Využití této techniky v odvětví sportovních oděvů umožňuje zbavit se bakterií a tím i nepříjemných pachů. 

To vše bez použití znečišťujících a pro organismus potenciálně toxických chemických baktericidních prostředků a zároveň bez nutnosti používat přípravky které jsou pro pokožku i životní prostředí agresivní. 

Kromě přírodních surovin jako je bavlna, len, konopí, juta a vlna, zohledňuje ekologické odívání i otázky spojené s procesem barvením, které není syntetické a znečišťující, se způsobem zpracování i konečnou úpravou. Kromě toho může tento typ oděvu pocházet i z recyklovaných materiálů či z místní řemeslné produkce, která má menší negativní dopad na životní prostředí. (Corriere della sera z 3/02/2012).

 

 

Řešení

Naším posláním je dodat, spolehlivě a za konkurenční ceny, kvalitní výrobky našim zákazníkům v textilním odvětví. 

Tento závazek vůči našim zákazníkům pro nás zůstává neměnný. Snažíme se neustále překonávat jejich očekávání, ať už se jedná o rychlou reakci na jejich požadavky, nebo o naši snahu udržet si flexibilitu na neustále se vyvíjejícím trhu tak, abychom dodávali výrobky vysoké kvality za reálnou cenu.

Působit na tomto trhu znamená mít příležitost nabídnout výrobcům textilních strojů naše řešení založená na jasně italské kvalitě.