Robotická automatizace


Robotická automatizace

Automatizace jako hnací síla růstu

 

Trh

Již řadu let jsme v celém světě svědky soutěže mezi odlišnými průmyslovými systémy, kdy konkurence zemí nabízejících výrobu s nízkými náklady je v protikladu k tendenci směrem k automatizaci, která stále častěji vede k realizaci montážních oddělení zcela automatizovaných a bez trvalé obsluhy. 

Roboty přebírají úkoly sestávající ze stále většího množství manipulačních operací, montáže FAS (Flexible Assembly System), pick and place, dokončovacích operací a přejímky tam, kde je kromě rychlosti provedení a spolehlivosti nezbytná možnost vzdáleného ovládání strojů a nepřetržitého monitoringu výsledku operací.

Udržitelnost a efektivita, to jsou témata, která zajímají stále více firem masivně využívajících automatizaci. Pracovat a přitom respektovat životní prostředí pomocí ekologicky udržitelných řešení je bezpochyby jedním z cílů, které charakterizují volby budoucího směřování, ve kterých musí být zainteresováni i dodavatelé technologií a součástek.

 

Faktory

Přesnost  rychlost musí být spojeny se spolehlivostí a vysokou kvalitou. 

Dálkové řízení těch nejsložitějších operací a zajištění opakovatelnosti a především flexibility, to jsou zásadní podmínky pro další možný vývoj výrobků na míru, které by uspokojovaly potřeby každého jednotlivého zákazníka. 

Miniaturizace a mechatronika jsou základními tématy realizace modulárních řešení s integrovanou elektronikou vyznačující se stále menšími rozměry, mimořádnou kompaktností a malou hmotností.

 

Řešení

Prostřednictvím výzkumného centra Camozzi, laboratoří vybavených pro testování všech nových výrobků a řešení na míru je společnost Camozzi schopná nabídnout svým zákazníkům řešení, která využívají ty nejpokrokovější technologie ve spojení s miniaturizací součástek a mechatronikou.

Divize C-solutions se specializuje na realizaci panelů, systémů a speciálních výrobků vymyšlených  úmyslně tak, aby mohly být použity v nejrozličnějších aplikacích. 

Každý výrobek se testuje s ohledem na základní mezinárodní oborové normy a specifické požadavky každého zákazníka, aby byla zajištěna spolehlivost a dlouhá životnost v reálných podmínkách jeho používání.