Potravinářství & Nápoje


Potravinářství & Nápoje

Vytvářet životní styl obyvatel

Trh

Potravinářský a nápojový průmysl je jediný svého druhu v tom smyslu, že je zásadní pro lidský život a pro zdraví. Je úzce vázán na zvýšení výnosů, což následně přináší změnu modelů spotřeby.

Rozvoj rychle se rozvíjejících zemí, zvýšení populace a změny v právních úpravách ze strany jednotlivých vlád, to všechno jsou faktory, které mají vliv na obchodní strategie potravinářských firem.

Miliardy lidí po celém světě mají možnost vybrat si velkou škálu potravin a to představuje úžasné možnosti pro rozvoj nových trhů.

Nárůst počtu spotřebitelů a výrobků vyvolal nutnost vývoje stále inovativnějších výrobních procesů.

 

Faktory

Automatizace zařízení a procesů prostřednictvím nových technologií otevírá cestu k účinnějším formám výroby a k rozvoji nových výrobků. 

K hlavním technologiím zde patří biotechnologie, informační a komunikační technologie (TIC), Radio Frequency Identification (RFID), robotika a technologie snímačů. 

Zejména biotechnologie představuje významný nástroj pro vývoj a produkci nových zdravých a pro životní prostředí udržitelných potravin. 
Tyto tendence trhu vyžadují extenzivní rozsáhlé automatizace v procesu výroby.

 

Řešení

Jako odborníci na automatizaci nabízíme standardní i individuální řešení s vysokou úrovní kvality a bezpečnosti tak, abychom přispěli k výrobě zdravých produktů.