Medicínská technika


Medicínská technika

Trh

Průmysl zdravotnických a lékařských výrobků, tzv. „Health products industry” je jedním z nejzásadnějších a nejdynamičtějších odvětví světové ekonomiky. 


Tržby z prodeje těchto výrobků se v roce 2009 odhadovaly na 290 miliard dolarů a očekává se, že v roce 2016 budou realizovány tržby ve výši 490 miliard dolarů, což je nárůst o celých 70%. 

Jde o trh, který se neustále technologicky vyvíjí, protože pro uživatele se účinné a sofistikované lékařské přístroje a zařízení stávají nezbytností. 


Z tohoto důvodu prodeje součástek a zařízení pro trh „Life sciences”, aplikované v těch nejvýznamnějších odvětvích jakými jsou bio nástroje, zubní jednotky, nemocniční lékařské přístroje, klinická chemie, chromatografie, molekulární analýza, biopharma a oxygenoterapie, předpokládají konstantní růst v roce 2016 až na hodnotu přes 7 miliard dolarů. 

Důležitou úlohu v příští růstové vlně na trhu life sciences hrají ekonomiky rychle rostoucích zemí, tedy Číny, Brazílie a Indie. Lékařské přístroje vyžadují komponenty pro řízení kapalin s inovativními technologiemi, k nimž patří mikrofluidní systémy, jejichž podíl  na trhu vzrostl v posledních 5 letech o více než 20%.

 

Faktory

Na komponenty pro odvětví life science  musí být nezbytně aplikovány inovační technologie pro kontrolu kapalin prostřednictvím elektroventilů, které se neomezují jen na řízení typu ON/OFF, ale jsou vybaveny proporcionální funkcí.

Intuice je schopnost rozvíjet projekt nové součástky nebo zařízení, které by šlo vstříc potřebě zákazníka a tedy aplikaci až dosud ještě nezpracované a tudíž nové a častokrát i oproti dosavadním systémům revoluční.


Spolehlivost součástek nebo jejich částí je zásadní, jelikož lze vytušit, že se vždy aplikují ve vysoce rizikovém prostředí.

Ochota a know-how v oblasti projektování a provádění integrovaných systémů předpokládajících využití principů hydrauliky, elektroniky, chemie a fyziky a mikromechaniky.  

 

Řešení

Vývoj nových elektroventilů a miniaturizovaných komponent umožňuje zpracování nových řešení speciálně určených do míst, kde jsou požadována zařízení velmi omezených rozměrů. 


Camozzi takový vývoj provádí společně s výzkumem v oblasti materiálů, aby tento typ elektroventilů byl  kompatibilní s každým typem plynné či tekuté látky a aby jejímu použití vyhovoval. 

Výzkumné centrum Camozzi nepřetržitě studuje nové techniky fungování s cílem realizovat stále výkonnější a inovativnější elektroventily.
Komponenty Camozzi určené pro toto specifické odvětví jsou vyprojektovány se zaměřením na výkonnost a na optimalizaci jejich rozměrů.