Elektronické systémy


Elektronické systémy

Inovace jako základ další inovace

 

Trh

Mechatronika pro výrobu elektroniky; vyrábět pro odvětví elektroniky znamená „pokračovat v inovacích s cílem vytvářet inovaci”. 

Trh s elektronikou je stále více vázán na země s vysokou mírou rozvoje, které vyžadují automatizovaná řešení vyznačující se flexibilitou, nezbytnou pro rychlou reakci na rychlý vývoj v tomto odvětví.

Neustálý růst  a vývoj stále více hnaný vpřed automatizací, to jsou hlavní znaky tohoto odvětví, které představuje jeden z nejšpičkovějších výrobních řetězců, v němž inovace a výzkum podporují a pohánějí další vývoj.

 

Faktory

Přesnost, nízká hmotnost součástek, miniaturizace a flexibilita, to jsou základní charakteristiky, díky nimž je možné podnikat v odvětví elektroniky, které se vyznačuje velmi rychlými změnami a takovou úrovní služeb, která musí zaručovat zkrácení času „time to market“.

Výzvou je pro nás promýšlení, a to ve spolupráci s našimi dodavateli, specifických řešení nejen optimalizací výběru komponent, ale i pohledem z úhlu modularity s cílem zajistit a podpořit integraci takových řešení  do složitějších strojních zařízení.

 

Řešení

Díky vývoji miniaturizovaných součástek a nejpokrokovějších technologií je dnes společnost Camozzi schopna nabídnout kompletní řadu součástek vyznačujících se přesností a flexibilitou, od ventilových ostrovů, sériové moduly schopné řídit 64 signálů I/O, po proporcionální servo-ventily realizované za pomoci patentovaných systémů založených na principu rotačního pohybu pro ovládání průtoku, tlaku a polohy s vestavěnou elektronikou.

Miniaturizované proporční regulátory, kompaktní akční členy a kompletní výrobní řada jednotek FRL s vysokým výkonem navzdory mimořádně malým rozměrům doplňuje nabídku určenou tak náročným odvětvím, jakým je právě odvětví elektroniky.