Balící stroje


Balící stroje

Různé materiály pro každé řešení

Trh

Globální průmysl obalových technologií představuje trh v hodnotě cca 500 miliard dolarů. 

Toto odvětví lze rozdělit na čtyři hlavní segmenty, klasifikované podle typu materiálu obalů a balení: papír a karton, plast, sklo a kov.  

Nejvýznamnějšími segmenty jsou: papír plus karton a plast, které společně představují 70% celkového trhu s obalovými  technologiemi.

Toto odvětví je obecně velmi rozdělené a vyznačuje se velmi vysokou konkurencí. 

i když je pravdou, že firmy zabývající se balením pracují pro značně různorodé trhy, je nutno zdůraznit, že největším uživatelem obalových materiálů a technologií je potravinářský sektor, tj. Food & Beverage, který absorbuje 60% veškerých aplikací pro balení a obaly. 

Tyto trhy jsou stabilní, necyklické, s konstantním nárůstem trhů, v důsledku toho jsou i vysoce atraktivní nezávisle na obecném trendu vývoje ekonomiky.

 

Faktory

Automatizace je zásadním prvkem k zajištění konkurenční výhody pro každého, kdo pracuje v odvětví  obalových technologií. 

Na jedné straně je zde konstantní požadavek na vysoce automatizované stroje, jejich účelem je zvýšit produktivitu a optimalizovat výrobní náklady, stejně tak se ale účinnost linky měří i krátkými dobami odstávek stroje v případě výměny součástky. Proto musí být použití technologicky inovačních řešení takové, aby nepenalizovalo snadnost servisního zásadu.

Téma globální energetické účinnosti zařízení je stále aktuálnější a nabývá zcela zásadního významu nejen pro efektivní správu nákladů, ale i jako odpověď na rostoucí pozornost, kterou firmy věnují tématu dopadu výrobních činností na životní prostředí.


Řešení

Standardní výrobní řada CAMOZZI odpovídá hlavním požadavkům aplikací pro balicí a obalovou technologii. 

Díky kompetentnosti našich techniků nabízíme zákazníkovi maximální podporu pro optimalizaci projektování a dimenzování aplikačních řešení tak, abychom dodali co možná nejlepší výsledek z hlediska výkonnosti, bezpečnosti a energetické účinnosti.