Automobilový průmysl


Automobilový průmysl

Efektivnost řetězce jako hnací síla vývoje

 

Trh

Automatizace je pravděpodobně jedním z nejsložitějších odvětví z hlediska realizace požadavků zákazníků a s ohledem na konkurenční prostředí, které stále více souvisí celkovou optimalizaci výrobních nákladů. 

Součástky použité pro realizaci strojního zařízení musí tedy zaručovat výhody z hlediska optimalizace výrobních cyklů, efektivnosti a spolehlivosti v průběhu celého životního cyklu výrobku.  

V tomto kontextu mají dodavatelé stále častěji roli skutečných partnerů schopných podílet se formou codesignu na projektu řešení odpovídající různým nárokům každého zákazníka, přičemž pak zajišťují službu worldwide, která nahlíží na servis jako na jeden z nejvýznamnějších faktorů.

Faktory

Neustálého růstu účinnosti výrobních zařízení lze dosáhnout pouze integrací technologií a součástek do systémů vytvořených tak, aby byla optimalizována každá jednotlivá fáze výrobního procesu. 

Odvětví automatizace se vyznačuje požadavkem na spolehlivá řešení, která by současně zaručila zvýšení produktivity, aniž by byla zanedbána flexibilita a kvalita.

Přesnost a rychlost provedení představují u systémů klíčový bod pro vytvoření opravdové konkurenční výhody pro zákazníka. Zároveň má zásadní důležitost i bezpečnost pracovníků jak během výroby, tak v případě údržby.

 

Řešení

Camozzi neustále investuje do rozvoje mechatronických řešení, která zaručují optimalizaci celého systém díky integraci snímačů a diagnostiky.

Řada komponent pro řízení, od jednotlivých ventilů po ventilové ostrovy, jsou vymyšleny tak, aby se daly propojit s hlavními komunikačními protokoly, přičemž je stále zaručena celková vysoká výkonnost. Stejně tak spojky C-truck, ideální pro brzdné soustavy, poskytují maximální spolehlivost. 

Specifická řešení jsou realizována tak, aby vyhovovala přísným normám, které toto odvětví upravují. Příkladem je řada prvků na úpravu vzduchu s uzamykatelným systémem proti zneužití a s patentovanými řešeními, díky nimž je montáž i údržba mimořádně snadná.