Terénní vozy


Odvětví automatizace se odjakživa vyznačuje vysokou technologickou i procesní inovací a organizačním modelem. 

V této souvislosti jsou hlavní faktory rozvoje komponent „on board" představovány stále častějším požadavkem na spolehlivost, bezpečnost, efektivitu a ekologickou udržitelnost. Analogicky pak musí komponenty používané k realizaci strojního zařízení sloužícího k montáži zaručovat nějakou výhodu, a to z hlediska optimalizace výrobních cyklů, účinnosti a spolehlivosti celého životního cyklu výrobku.
 

Řada součástek pro kontrolu toků a pohybů, jakými jsou jednotlivé ventily, proporcionální ventily a ventilové ostrovy, jsou vymyšleny tak, aby se daly propojit s hlavními komunikačními protokoly, čímž je zajištěna stálá vysoká výkonnost. Stejně tak nabízejí spojky C-truck, ideální pro brzdné systémy, maximální spolehlivost. V této souvislosti přebírá Camozzi úlohu skutečného partnera schopného vyprojektovat v režimu codesign řešení vhodná pro různé požadavky jednotlivých zákazníků se zajištěním globálního servisu, pro nějž je i servisní činnost jedním z nejdůležitějších faktorů.