Autobusy/Minibusy


Autobusy a autokary jsou nejefektivnějšími a nejflexibilnějšími dopravními prostředky pro přepravu osob. Nevyžadují žádné speciální infrastruktury (vyjma depa) a jejich uvedení do provozu je téměř okamžité. Z hlediska společnosti i životního prostředí proto představují prostředky, které nejvíce kompenzují udržitelnost a rozvoj města. 

Camozzi má v tomto odvětví dlouhé zkušenosti a již dlouho dodává největším výrobcům komponenty a systémy pro snadnou montáž a údržbu, účinné, necitlivé na změny napětí a na různé podmínky okolního prostředí.
 

Navíc ke katalogovým řešením umožňuje profesní příprava odborníků Camozzi vymýšlet speciální řešení, jakými jsou například systémy otvírání dveří, kontrola zavěšení a sedadel, uzamykací systémy, ventily pro klimatizační zařízení, spojky pro brzdné systémy a pneumatické panely k instalaci na palubu autobusu.