C_Transport


 

Pokrokové technologie a znalosti pro řešení v odvětví dopravy

Odvětví dopravy je odvětvím nepřetržitého růstu, je taženo poptávkou po službách mobility, která je stále rozsáhlejší a rozmanitější. 

To je důvod, proč doprava představuje jednu z nejvýznamnějších společenských výzev, jejímž hlavním cílem je realizovat přepravní systém efektivní pro lidi i životní prostředí, bezpečný, kapilární, který by byl prospěšný jak průmyslu, tak společnosti.
 

Rostoucí poptávka po energii, klimatické změny, zvyšování dopravní zátěže, atmosférické i zvukové znečištění, to vše má vliv na lokální i globální ekosystémy: účinnější řízení mobility (veřejné i soukromé) je naprosto nezbytné, aby byla zaručena dlouhodobá udržitelnost.
 

Dopravní prostředky budoucnosti budou tedy muset být efektivní, spolehlivé, bezpečné, pohodlné a ekologicky udržitelné. Je proto nutné vyvíjet inovativní a efektivní technologická řešení, která by omezovala hlavní negativní vlivy na životní prostředí a na zdraví lidí.
 

Camozzi začlenila do své vnitřní struktury divizi C-Transport, jejíž technici i obchodní manažeři pracují ruku v ruce se zákazníkem, aby vymysleli aplikace, ve kterých jsou podmínky pro používání často vázané na prostředí vyznačující se mimořádnými tlaky nebo teplotami, kde vnější namáhání může často ovlivnit výkonnost jednotlivých komponent.

Camozzi nabízí ve svých výrobních řadách standardních součástek robustní, spolehlivá a účinná řešení vhodná k provozu i ve složitých podmínkách okolního prostředí.

Zkušenosti získané během let umožňují mimoto vyvíjet i řešení individuálně uzpůsobená zákazníkům, která zahrnují úpravy standardních komponent, jejich sestavení do integrovaných a kompaktních paketů, či vývoj nových komponent a mechatronických systémů.

 

 

 

Motion & Control

Uvádět do pohybu a přitom nepřetržitě kontrolovat výkonnost a přesnost celého systému. To je cíl, k němuž  Camozzi směřuje s nabídkou kompletních systémů, ve kterých mechatronická integrace součástek zahrnuje i vybavení snímači a diagnostiku. Vývoj hlavních komunikačních protokolů, vzdálené kontroly v kombinaci s nejpokrokovějšími pneumatickými technologiemi umožňují vytěžit z každého systému nebo pracovní jednotky maximální účinnost. Optimalizace řešení skutečně vychází z hledání kompaktního designu s malou hmotností i velikostí, především z optimalizace způsobů instalace, provozu, kontroly a monitorování podmínek systémů s cílem snížit nutnost údržby.

 

Safety Automation

Nabídka kompletního řešení znamená pro společnost Camozzi uvažovat o své nabídce z pohledu „Total Cost of Ownership". Proto zajišťuje maximální bezpečnost a spolehlivost po celý životní cyklus výrobku. Zaručovat bezpečnost pneumatických zařízení na vozidlech a pracovat ve smyslu zásad „Total Quality Management" znamená i možnost dokázat svoji snahu získáním mezinárodních certifikací. Každé zařízení je projektováno tak, aby fungovalo v souladu se stanovenými provozními parametry, při respektování hlavních mezinárodních předpisů a s ohledem na ochranu systému a samotného uživatele. Naše laboratoře mohou realizovat speciální testy na speciálních aplikacích podle požadavků zákazníků a hlavních norem (např. EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-30, EN 61373..). Provádí se zkoušky odolnosti, teplotní zkoušky, vibrační a nárazové zkoušky.

 

Energy saving

Energetická úspora je téma, které charakterizuje vývojovou činnost u všech výrobků Camozzi. Používání pneumatických systémů spojujících spolehlivost a robustnost mechanických součástek, přesnost nabízená integrovanou elektronikou, kvalita materiálů a studium optimálního designu umožňují eliminovat všechny ztráty a neúčinnosti systému spolu se snížením spotřeby energie pro uživatele. Camozzi věnuje mimoto velkou pozornost i racionalizaci výrobních procesů, z nichž mnohé fungují s napájením z obnovitelných zdrojů.

 

 

Kompletní řešení pro automatizaci


C_Transport znamená také řadu řešení vymyšlených, vyvíjených a testovaných podle specifikací zákazníka

C_Transport nabízí širokou řadu individuálních řešení, prověřovaných na základě specifikací zákazníka, a to i v extrémních teplotních podmínkách, při výskytu nárazů a vibrací, vlhkosti a s různými napětími. Podpora našich techniků, jak ve fázi vývoje, tak při poprodejní péči, garantovaná vždy a v každé části světa, z nás dělají ideálního partnera pro vývoj projektů s vysokou přidanou hodnotou.

Kompaktní technická řešení

Když projektujeme nějakou součástku, je naše pozornost stále soustředěna na výkonnost a optimalizaci rozměrů. Tato pozornost nám umožňuje dodávat hydraulické moduly a okruhy zaručující vysokou rychlost, skvělý průtok, nízkou spotřebu, nízkou hmotnost a čistý design.

Integrovaná technická řešení

Díky zkušenosti Camozzi je možné vyvíjet předem sestavená řešení pod jediným produktovým kódem, která vyžadují jen nízké časy instalace a která se dokonale integrují do projektů zákazníka. Tím je zaručena vysoká spolehlivost, optimalizace časů a náklady související s údržbou.

Speciální řešení Předem sestavené pakety Panely a systémy


Naše koncepce „Lean Philosophy" nám dovoluje zajistit pružnost ve výrobě, zatímco hluboké technické znalosti, kterými Camozzi Research Center disponuje, umožňují dodávat individuální řešení zpracovaná v úzkém kontaktu s každým jednotlivým zákazníkem.