Výrobky a řešení


Díky neustálému naslouchání potřebám našich zákazníků jsme se naučili mluvit „jejich jazykem". 

Obchodní manažeři (Business Development Managers) zabývající se rozvojem odvětví i produktoví manažeři (Product Managers) se starají o zlepšování naší nabídky výrobků a vývoj řešení vhodných pro každou průmyslovou aplikaci.

Neustále rozšiřujeme naše znalosti tak, aby vždy odpovídaly vašim nárokům a abychom vám mohli  poskytnout řešení na míru, řešení, která vám skutečně mohou zajistit přidanou hodnotu.
 

Parametry požadované v průmyslové automatizaci jsou: vysoká inovační schopnost, flexibilita a výrobní efektivita.
 

Výzvou pro Camozzi je  snaha o neustálé zlepšování všech těchto aspektů, přičemž vyvíjíme vysoké úsilí o zlepšení vlastní organizace tak, abychom poskytli řešení každému jednotlivému zákazníkovi na základě jeho aplikačních potřeb.