Privacy

Camozzi S.r.o.

 

V Chotejne 700/7

10200 Praha

Czech Republic

 

Povinně zveřejňované informace o zpracování osobních údajů v souladu s články 13-14 Nařízení EU 2016/679

 

Cílové subjekty: návštěvníci webových stránek.

 

Camozzi S.r.o. ve funkci Zpracovatele vašich osobních údajů v souladu a s účinky Nařízení EU 2016/679, dále „GDPR“, vás tímto informuje, že zmíněné předpisy předpokládají ochranu účastníků ohledně ochrany osobních údajů a že toto zpracování bude prováděno v souladu s principy korektnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany vašeho soukromí a vašich práv.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonnými ustanoveními výše uvedených předpisů v souladu s povinnostmi tam stanovenými.

 

Účel zpracování: vaše údaje budou především zpracovány pro následující účely spojené s prováděním plnění týkajících se legislativních nebo smluvních povinností:

technický přístup a funkční přístup na webové stránky, žádný údaj nebude uchováván po uzavření prohlížeče; účel prohlížení vyvinutý nebo přizpůsobené řízení obsahu;

statistické účely a účely analýzy prohlížení a uživatelů.

 

Zpracování funkčních údajů pro splnění takových povinností je nutné pro správné řízení vztahu a jejich poskytnutí je povinné pro splnění výše uvedených cílů. Zpracovatel dále oznamuje, že případné neoznámení, nebo chybné oznámení jedné z povinných informací, může způsobit nemožnost Zpracovatele zaručit přiměřenost samotného zpracování.

Pro účely uvedeného zpracování bude Zpracovatel moci být seznámen se zvláštními kategoriemi osobních údajů, a přesněji: Log File navigace na internetu. Zpracování osobních údajů pro tyto zvláštní kategorie je prováděno v souladu s článkem 9 GDPR.

Způsob zpracování. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány následujícími způsoby:

pomocí elektronických kalkulátorů s použitím softwarových systémů spravovaných třetími osobami.

 

Každé zpracování se provádí v souladu se způsoby uvedenými v článku 6, 32 GDPR a přijetím odpovídajících předpokládaných bezpečnostních opatření.

 

Oznámení: vaše údaje budou sděleny výhradně kompetentním subjektům jmenovaným pro výkon služeb nutných pro správné řízení vztahu, se zárukou ochrany práv účastníka.

Vaše údaje budou zpracovány pouze personálem výslovně zmocněným Zpracovatelem a především následujících kategorií a pracovníků:

programátoři a analytici; kancelář WEB and Multimedia.

 

Vaše údaje budou moci být sděleny třetím osobám jmenovaným správci zpracování, a především:

Google AdWords: Reklamní služby, reklamní target, Analytika/měření, Vlastní nastavení obsahu, Optimalizace; Google Analytics: Reklamní target, Analytika/měření, Optimalizace

 

Rozšiřování: Vaše osobní údaje nebudou rozšiřovány žádným způsobem.

 

Vaše osobní údaje budou moci být rovněž předány, omezeně na výše uvedené účely v následujících zemích:

země EU;

Spojené Státy.

 

Doba uchovávání. Upozorňujeme, že v souladu s principy zákonnosti, omezení účelů a minimalizaci údajů v souladu s článkem 5 GDPR, doba uchovávání vašich osobních údajů je:

stanovené pro časové období nepřesahující provádění poskytovaných služeb.

 

Řízení souborů cookie: v případě, že máte pochybnosti nebo obavy ohledně používání souborů cookie budete moci vždy zasáhnout, abyste zabránil nastavení a čtení například změnou nastavení ochrany osobních údajů ve vašem prohlížeči s cílem zablokovat jejich určité typy.

Neboť každý prohlížeč - a často různé verze stejného prohlížeče - významně se liší také jedny od druhých, pokud preferujete postupovat samostatně prostřednictvím preferencí vašeho prohlížeče můžete najít detailní informace ohledně nutného postupu v nápovědě vašeho prohlížeče. Pro přehled o způsobech režimů působení pro nejběžnější prohlížeče můžete navštívit adresu www.cookiepedia.co.uk.

Reklamní společnosti umožňují rovněž odmítnutí přijímání cílených inzerátů, pokud si to přejete. To nebrání nastavení souborů cookie, ale přeruší používání a shromažďování některých údajů ze strany těchto společností.

Pro bližší informace a možnost odmítnutí navštivte adresu www.youronlinechoices.eu/.

 

Zpracovatel: Zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Camozzi S.r.o. - V Chotejne 700/7 - 10200 Praha

Czech  v osobě svého aktuálního zákonného zástupce.

Máte právo získat od zpracovatele výmaz (právo na zapomenutí), omezení, aktualizace, ověření, přenositelnost, odmítnutí zpracování osobních údajů, které se vás týkají, jakož i obecně můžete vykonávat všechna práva uvedená v článcích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR.

Budete moci rovněž v jakémkoli okamžiku nahlédnout do aktualizované verze těchto povinně zveřejňovaných informací, připojením se na internetovou adresu https://www.privacylab.it/informativa.php?10754348761.

 

 

Nařízení EU 2016/679: Články 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Práva účastníka

 

 1. Zúčastněný má právo získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů, které se ho týkají, i kdyby nebyly dosud zapsány, a jejich sdělení ve srozumitelné podobě.
 2. Zúčastněný má právo získat údaje:

 

 1. o původu osobních údajů;
 2. o účelech a způsobech zpracování;
 3. o aplikované logice v případě zpracování pomocí elektronických zařízení;
 4. o identifikačních údajích zpracovatele, správců a dosazeného zástupce ve smyslu článku 5, odstavec 2;
 5. o subjektech nebo kategoriích subjektů, kterým mohou být osobní údaje sděleny nebo které s nimi mohou být seznámeny ve funkci dosazeného inspektora na území státu, správce nebo nebo pověřené osoby.

 

 1. Zúčastněný má právo získat:

 

 1. aktualizaci, korekci čili, pokud je to v jeho zájmu, doplnění údajů;
 2. výmaz, přeměnu v anonymní formu nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, včetně těch, u kterých není nutné uchovávání ve vztahu k účelům, pro které byla data shromážděna nebo následně zpracována;
 3. osvědčení, že operace uvedené pod písmeny a) a b) byly oznámeny, i co se týká jejich obsahu, ze strany těch, kterým byla data oznámeny nebo zveřejněna, s výjimkou případů, kdy takové odhalení není možné nebo s sebou nese využití prostředků takového charakteru, že výrazně převyšuje chráněné právo;
 4. přenositelnost dat.

 

 1. Zúčastněný má právo částečně či zcela postavit se proti:

a. z legitimních důvodů pro zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud se týkají shromažďování,

 • Ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají za účelem zaslání reklamního materiálu nebo prodejního materiálu nebo pro dokončení průzkumu trhu nebo obchodního sdělení.