Výzkumné centrum Camozzi


Výzkumné centrum Camozzi (C.R.C.) je strategickou společností skupiny Camozzi, která poskytuje pomoc a podporu činnostem výzkumu a inovace „Ricerca & Innovazione“ jednotlivých podniků v rámci skupiny i mimo ni. 

Výzkumné centrum CRC analyzuje nové technologie a nové obchodní příležitosti využitelné v průmyslových odvětvích skupiny Camozzi, kdy vyvíjí činnost technologického pozorování a předběžného technického a ekonomického vyhodnocování objevených příležitostí. Vlastní monitoring nově vznikajících technologií a průmyslových procesů, jež by mohly být pro skupinu zajímavé, je zcela zásadní činností pro udržení technologického náskoku vůči rozvíjejícím se zemím.

V naprosté synergii s různými odděleními v rámci skupiny Camozzi (Marketing, Technické oddělení, Product Manager…) jsou definovány výzkumné programy, přičemž se zpracují a definují cíle technologického rozvoje ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, které se následně promítnou do strukturovaných, velmi přesně naplánovaných, projektů.
CRC představuje rozhraní směrem k veřejným i soukromým výzkumným institucím: aby centrum plnilo své poslání, spolupracuje velmi úzce s hlavními univerzitami a národními i mezinárodními  výzkumnými centry, sleduje činnost různých ústavů a organizací, italských i evropských, a přenáší získané znalosti do skupiny.

Tajemství úspěchu skupiny Camozzi tkví ve schopnosti inovovat, tedy ve schopnosti převádět inovativní nápady do výrobků a služeb oceňovaných trhem: pro zachování vlastního know-how a konkurenční výhody proti padělání a zneužití je však nezbytné vlastní objevy právně chránit. CRC podporuje v tomto procesu všechny firmy skupiny, od prvních fází analýzy řešení až po řešení technologie, technickou správu patentových záležitostí a správu již udělených patentů.