Ecoefficiency


 

Závazek pro udržitelný pokrok

Camozzi hodlá zajišťovat kvalitu života lidí prostřednictvím neustálého zlepšování podmínek jak životního prostředí, tak podmínek ekonomických, sociálních i etických.Ekonomika

Udržitelná ekonomika, to je situace, kdy se naše zdroje nespotřebovávají rychleji, než je příroda stačí obnovovat, a kde jsou výhody spravedlivě sdíleny. Ziskovost je součtem vzkvétajících ekosystémů a komunity. Koncept udržitelnosti se stal jednou z hlavních hnacích sil pro novou generaci výrobků a ekonomických procesů a představuje mocnou a novou platformu pro inovaci.

 

Udržitelnost

Udržitelnost životního prostředí vychází ze zásady používání co nejmenšího množství materiálů a energie při výrobě našich výrobků a udržení škodlivých emisí na co možná nejnižší úrovni. Současně však mohou být naše výrobky nápomocny našim zákazníkům při zachování zdrojů i úspoře energie. Proces směřující k udržitelnosti životního prostředí sleduje celý životní cyklus výrobků  i procesů výroby „od kolébky do hrobu", a to se zvláštním zřetelem k dopadu na životní prostředí.

 

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je klíčovým faktorem k dosažení udržitelného pokroku. Společenská odpovědnost je způsob, jakým podniky řídí svoji činnosti, aby měly celkový pozitivní dopad  na společnosti na základě přesně definovaných etických a společenských pravidel.  

  


Ekoefektivita – udržitelné faktory

 

Ochrana klimatu

Technologie budoucnosti

Výroba obnovitelné energie

Mechatronika

Efektivní použití energie

Embedded systémy

Cyklus výrobku při nulové dopravě

Alternativní materiály


Udržitelný pokrok a ochrana životního prostředí. Naučit se pracovat s klimatickými změnami se stává stále kritičtějším faktorem úspěchu do budoucna. Množství uhlíku vypouštěného v průběhu výrobního cyklu může být rozhodující pro získání stále konkurenčnějších pozic na trhu. 


Výroba napájená sluncem. Vyrábíme většinu elektřiny nezbytné pro naši výrobu díky fotovoltaickým zařízením poslední generace, která pokrývají naše hlavní výrobní závody.


Vertikální integrace. Realizuje naše výrobky díky vertikálně integrovanému výrobnímu řetězci, který využívá i místních dodavatelů za účelem minimalizace nutnosti dopravy.

Udržitelný pokrok s technologií budoucnosti


Příklady R&D projektů

- K8 mikroelektroventil
- K8P proporcionální mikroregulátor tlaku
- Řada F s nízkou hmotností – vysoce kompaktní ventilový ostrov
- Řada ventilů LR s proporcionálním řízením průtoku 

 

Energetická účinnost:

 

Energetická účinnost dnes dovoluje uspoření 30% energie, a to díky kombinaci součástek a instalací účinných systémů s optimalizovaným použitím automatizace, významnou roli má i účinný systém monitorování  údržby.