Total Quality Management
„Total Quality Management (TQM)” znamená pro celou organizaci Camozzi neustále pracovat na hledání zlepšení kvality a výkonů, které by mohly uspokojit, či přímo překonat, očekávání zákazníků.

TQM je koncepce řízení, jejímž cílem je dlouhodobý úspěch, a týká se v zásadě řízení a měření celkové kvality firmy. Zahrnuje procesy řízení a rozvoje kvality, kontroly, údržby, zlepšování a záruku jakosti.

Koncepce TQM bere v úvahu všechny možné akce, které mají dopad na kvalitu, zahrnuje všechny pozice i zaměstnance podniku na všech úrovních.
 

Úsilí, které společnost Camozzi v tomto směru vyvíjí, má podpořit kulturu účasti všech členů organizace na zlepšování procesů, výrobků a služeb.
 

Aplikace systému TQM se nemůže obejít bez řady naprosto základních řídicích pravidel, která pomáhají zvyšovat zároveň kvalitu i produktivitu:

- Zaměření na uspokojování zákazníka
- Neustálá pozornost k cíli, tj. zlepšování výrobků a služeb
- Odstraňování bariér mezi jednotlivými okruhy zaměstnanců
- Neustálé a trvalé zlepšování všech procesů projektování výroby a služeb
 
- Využití vzdělání při práci
- Zřizování vzdělávacích programů a programů na vlastní zlepšování pro všechny zaměstnance
- Zajištění takových podmínek pro všechny, aby se mohli účastnit na vývojovém procesu
- Rozvíjet schopnost vedení
- Odstranit plýtvání a neefektivitu

 

Neustále zlepšování (Kaizen) je pilířem, na kterém jsou založeny a vypracovány všechny operativní i řídicí strategie  ve firmách skupiny Camozzi s neustálým dopadem na všechny podnikové procesy a na organizaci zdrojů a činností