Supply Chain Management


Představte si, že můžete řídit váš business s jistotou, že máte spolehlivého a přesného partnera, schopného rychle reagovat na naléhavé situace a úspěšně podporovat vaše provozní potřeby: špičkové služby a vytváření hodnoty pro zákazníka, to jsou ústřední témata Supply Chain Management Camozzi. Z logistického hlediska se tato služba chápe jako optimální řízení objednávkového cyklu a předpokládá skvělé služby v provozech i v řízení celého řetězce, od zásobovací (inbound) logistiky po distribuční logistiku. Přesné vyřizování objednávek zákazníkovi zaručuje správný výrobek ve správném okamžiku, ve správném množství, přičemž není zanedbána ani kvalita, shodnost a cena (zásada „7 rights”). 

V podmínkách nestability ekonomiky a trhů, v době, kdy je scénář konkurenčního vývoje stále složitější a globálnější, očekávání zákazníka neustále rostou. Plné uspokojení zákazníka proto vyžaduje úsilí o nepřetržité zlepšování. V Camozzi jsme přesvědčeni, že se zlepšovací opatření nemohou týkat jen jednotlivého závodu, jelikož moderní výrobní řetězce jsou komplexní a rozvětvené tak, aby využívaly výhod specializace dodavatelských firem a nutnosti plošných služeb pro trh. Je nezbytné analyzovat a
  inženýrsky zpracovat procesy tvorby hodnot z hlediska řetězce – počínaje subdodavateli po poslední distribuční bod, včetně zainteresování vlastního koncového zákazníka –, protože všichni aktéři tohoto řetězce hrají prvořadou roli při definování nabízené služby. Rozhodují o spokojenosti zákazníka i pověsti firmy. Všechny firmy skupiny Camozzi aplikují logiku Supply Chain Management (SCM), tedy integrovaného řízení logisticko-výrobního řetězce zaměřeného na dosahování vysokých standardů služeb. 

Spolupráce v rámci celého dodavatelského řetězce je ideálním klíčovým prvkem a zahrnuje i koncového zákazníka. Spolupráce se zákazníkem je zejména příležitostí ke sdílení informací cenných pro plánování poptávky (Collaborative Planning) a pro zlepšování operativního řízení, a to počínaje jasnou definicí očekávané služby ze strany zákazníka (Service Level Agreements). Vytváření hodnoty pro zákazníka zahrnuje rovněž rozvinuté logistické služby, například dodávky kanban, dodací plány, kitting, systémy VMI, Consignment Stock či EDI.
 

Informatika je klíčovou technologií, masivně a intenzivně využívanou, a použití řídicího systému SAP v rámci skupiny poskytuje naprosto neodmyslitelnou podporu. Avšak řízení řetězce se nemůže obejít bez „vymezených” a „analytických” procesů.
 

Neustálé zlepšování standardu služeb vyžaduje přesnou kontrolu performance, měření výkonnosti prostřednictvím ukazatelů (KPI) a porovnání sektorových benchmarků. To vše jsou aktivity, které každodenně vykonávají interní kontrolní pozice v souladu se zásadou analytické schopnosti na nejvyšší úrovni zaručují nejlepší výsledky.