Lean Philosophy


Řídit podnikové procesy v souladu se zásadami „Lean Philosophy” znamená nejen organizovat systém výroby štíhlým a účinným způsobem (Lean manufacturing), ale také řídit všechny vnitropodnikové činnosti, procesy i tok informací se stále stejně zadaným cílem: zvýšení efektivnosti a snížení plýtvání.

Společnost Camozzi tohoto cíle dosahuje především díky důrazu na odpovědnost všech zaměstnanců na všech úrovních: každý pracovník má možnost monitorovat a přerušit výrobní cyklus v okamžiku, kdy zjistí výrobní závadu tak, aby mohl okamžitě zasáhnout a obnovit požadované standardy kvality. Taková hlášení jsou v reálném čase zobrazována oddělením kvality v centrálním systému kontroly. 

Dalším aspektem, který charakterizuje řízení Camozzi, je implementace technik systému „Just in time”, v němž každý proces produkuje pouze to, co je nezbytné pro proces následující v přesném okamžiku, kdy je to požadováno („what is needed, when is needed and in the amount needed”) se značnou redukcí mezizásob a skladů.

Výroba je ve firmách jako Camozzi Spa (automatizace) organizována do pracovních ostrovů, které jsou  určeny k realizaci jednotlivých produktových řad charakterizovaných velmi vysokým počtem variant. Tím je zajištěna velká flexibilita a rychlost, zatímco u firem, které realizují složitější projekty, jakými jsou například obráběcí stroje Innse Berardi a Ingersoll nebo stroje na zpracování bavlny Marzoli, jsou jednotlivé zakázky řízeny za pomoci speciálního softwaru, který optimalizuje všechny činnosti od přesného zásobování součástkami po řízení sledu jednotlivých fází zpracování. 
Tento způsob řízení je možný pouze tehdy, pokud zahrnuje všechny pozice a všechna oddělení, od vysoce automatizovaných skladů k interním oddělením mechaniky, kde se realizují i udržují nástroje a zařízení, až po spolupráci s dodavateli, kteří se stávají opravdovými partnery.