Inovace a kvalita


Mluvit o inovaci znamená mluvit o procesech a činnostech, které umožňují vypracování inovativních řešení systematickým a strukturovaným způsobem.

Cílem je anticipovat tendence trhů, předjímat potřeby služeb pro zákazníky a neustále inovovat vytvářením základů pro nové oblasti obchodu s výrobky s větší přidanou hodnotou pro uživatele.
Tyto cíle však nemohou být na úkor respektu k životnímu prostředí, bezpečnosti práce, rozvoje lidských zdrojů a pozornosti k sociálním otázkám.

Ve společnosti Camozzi jsme přesvědčeni, že inovační proces může být skutečně prospěšný jen tehdy, když se aplikuje nepřetržitě. Ale  zároveň se nemůže obejít ani od propojení s výzkumem, vzděláním, technologickým a organizačním vývojem, což k tomu určené orgány neustále monitorují.

Právě k tomuto účelu byly ve skupině Camozzi založeny divize, které se zabývají řízením příslušných oblastí:

- výzkum a vývoj v oblasti technologií (CRC-Camozzi Research Centre)
- vzdělávání (Camozzi Competence Centre, Innse Berardi School)
- optimalizace procesů a činností podle zásad „Lean Production” (CIS-Camozzi Innovation System)