Mission & Vision
Posláním skupiny Camozzi je být skupinou firem uznávaných za lídry v odvětvích automatizace, obráběcích strojů, textilních strojů, energie a zpracování surovin, využívající schopností zaměstnanců a těch nejpokrokovějších technologií.

Je naším cílem, abychom se mohli označovat za skupinu orientovanou na inovaci a projektování řešení s vysokou přidanou hodnotou využívající vysoce kvalitní součástky, respektující životní prostředí a zdraví lidí.

Naší filozofií je nastolit stejně profesionální, kompetentní a zaujatý kontakt se všemi rozličnými typy zákazníků tím, že jim zajistíme technickou i obchodní podporu, a to jak před vlastním prodejem, tak i po něm, a to prostřednictvím obchodních a výrobních sítí rozmístěných ve všech částech světa.

Usilujeme o získání kvalifikovaných zaměstnanců, kteří by mohli neustále růst prostřednictvím programů nepřetržitého vzdělávání.

Usilujeme o optimalizaci interních procesů odstraněním plýtvání a neefektivních aktivit.

 

Vision

Naší ambicí je přispívat k udržitelnému pokroku ve všech odvětvích naší působnosti, a to poskytováním inovačních řešení a nastolením dlouhodobých vztahů s našimi partnery ve znamení vzájemné důvěry a respektu k lidským hodnotám i životnímu prostředí.

V každé z činností, kterými se zabýváme nebo které v budoucnu budeme implementovat, chceme být  našimi zákazníky a našimi spolupracovníky zvoleni pro naši inovativní povahu, efektivnost a společenskou odpovědnost, kterými se vyznačují naše každodenní akce a náš způsob podnikání.

Pracovat s vášní a mít spolupracovníky hrdé na to, že jsou součástí skupiny Camozzi, to je cíl, k němuž nestále směřujeme.