Naše hodnoty


Pro skupinu Camozzi není společenská udržitelnost pouhým ideálem spojeným s každodenními akcemi jednotlivců, ale organizační a řídicí systém, který vychází z vize a poslání podniku a zahrnuje i všechny partnery a spolupracovníky při jejich každodenní práci.


V takovém kontextu, jako je ten dnešní, kdy hospodářský růst nemůže přehlížet pokrok ve společenském rámci, se rovněž taková společnost, jakou je skupina Camozzi, musí opírat o principy součinnosti podporujících produktivní a zároveň harmonické pracovní prostředí, kde jedinec přispívá dodržováním pravidel k hospodářskému rozvoji firmy.

Společenská udržitelnost představuje pro podnik velkou investici, konkurenční nástroj schopný propojovat hospodářské výsledky se zlepšením kvality života.