Pro dodavatele
Výběr a řízení dodavatelů Camozzi Spa je svěřena nákupnímu oddělení skupiny Camozzi, které díky odborně připraveným zaměstnancům, speciálně zaměřeným na práci pro jednotlivé oblasti dodávek, řídí nákupy firem skupiny.

Řada dodavatelů již mohla ocenit výhody práce v úzkém kontaktu s jednotlivými týmy skupiny: připravení a silně motivovaní zaměstnanci, kteří spolupracují s vysoce efektivními dodavateli, aby zajistili skupině Camozzi úspěšnou budoucnost.

Pokud se domníváte, že můžete spolupracovat se skupinou Camozzi tak, že jí dodáte přidanou hodnotu z hlediska kvality a inovace, navštivte sekci Nákupy skupiny Camozzi a vyplňte do formuláře přihlášky své údaje, které pak budou vloženy do databáze Camozzi.