Skupina Camozzi


Počátky skupiny Camozzi se datují do roku 1964, kdy byla zahájena výroba součástek pro průmyslovou automatizaci. 

V průběhu dalších let pak došlo k významnému rozšíření skupiny až do současné podoby mezinárodní společnosti, která zahrnuje 13 podniků soustředěných ve 4 provozních divizích:

 

 
 

Celkem 13 podniků majících vedoucí postavení v daných odvětvích disponuje obchodní sítí, která pokrývá přes 70 zemí celého světa a má více než 2 300 zaměstnanců.


Firmy skupiny, specializované a diferencované na úrovni technické i výrobní, vykazují finanční, obchodní, logistické i organizační synergie, které vycházejí ze společné strategie založené na rozvoji pěti zásadních bodů: 

Tyto faktory, strategie vertikální integrace klíčových procesů a funkcí a silná orientace na zákazníka, to vše nám umožňuje úspěšné fungování, jehož výsledkem je realizace vysoce kvalitních výrobků na výrazně vysoké technologické úrovni.

Potřeba neustálého zkoumání inovačních a technologicky pokrokových řešení vedla k vytvoření speciální mezidivizní organizace, výzkumného střediska „Centro Ricerche Camozzi“.

Zde technici vyvíjejí a testují technologická řešení, která pak nacházejí aplikace v nejrůznějších odvětvích.
Každá firma navíc disponuje vlastními vybavenými laboratořemi a prostory vyhrazenými pro fáze testování a přejímky svých výrobků.
Všechny procesy a činnosti firem skupiny jsou organizované podle zásad štíhlé výroby „Lean Production“, efektivní intranetová síť a moderní řídicí systémy umožňují v reálném čase sdílet data, informace, řešení a nesmírné bohatství znalostí, které stojí v základech velké průmyslové organizace. Zejména  využití systému SAP dovoluje využití integrovaného řízení všech firemních procesů.

Dnes působí skupina Camozzi ve více než 70 zemích celého světa, kde má své výrobní závody, pobočky a vybrané distributory, kteří cíleně reagují na potřebu zajistit kontinuitu řízení Camozzi, a to od prodejních fází až po servisní zásahy u zákazníka.
Ve výrobních závodech a pobočkách pracuje přes 2 300 lidí: kompetentních zaměstnanců se značnými zkušenostmi, kteří jsou pro podnik tou největší hodnotou.